11. neděle v mezidobí - 14.6.2020

11. neděle

 v mezidobí

 

14.06.2020

 

 

 

16.00 společenství rodin

(táborák)

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

         ze slavnosti  Božího Těla

                       Adorace, průvod

Pondělí

Sv. Vít

15.06.2020

 

 

11 týden v mezidobí

 

 

 

Úterý

 

16.06.2020

 

 

11 týden v mezidobí

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace        

Středa

 

17.06.2020

 

 

11 týden v mezidobí

 

 

 

 

17.30 Všech Sv. Mše sv.

 

 

Čtvrtek

 

18.06.2020

 

 

 

16.30-17.15  Svátost smíření

                     na faře u sv. Jiří

 

 

17.00                 Růženec

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

                          Adorace

   Pátek

 

19.06.2020

 

 

Nejsvětější

Srdce Ježíšovo

17.00-17.30  Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

 

17.30 Všech Sv. Mše sv.

                           Adorace                             

  Sobota

 

20.06.2020

Neposkvrněné

Srdce Panny Marie

v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hod. Diec. biskup Vojtěch Cikrle udělí kněžské a jáhenské svěcení

 

15.00                   Růženec

15.30 Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice   Mše sv.

                         Adorace

 

12. neděle

 v mezidobí

 

 

21.06.2020

 

 

 

10.00-10.30 Svátost smíření

            na faře u Všech Sv.

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

        

 

21.6 sbírka na bohoslovce

28.6 po mši sv. v kostele Všech Sv. 

        Prodej produktů od trapistů - Opatství Nový Dvůr