7. neděle velikonoční - 24.5.2020

7. neděle

velikonoční

24.05.2020

 

V 10.30 hod.

v kostele  Všech Sv.

je možné přistoupit

 ke svatému přijímání

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

         Svatodušní novéna

10.00-10.30

Svátost smíření

na faře u Všech Sv.

Pondělí

 

25.05.2020

17.00-17.30

Svátost smíření

 na faře u Všech Sv.

 

 

 

17.30 Všech Sv. Mše sv. 

          Májová pobožnost

          Svatodušní novéna

Úterý

Sv. Filip Neri

26.05.2020

 

 

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace

          Svatodušní novéna

Středa

27.05.2020

 

 

 

  Čtvrtek

 

28.05.2020

 

16.30-17.15

Svátost smíření

              na faře u Sv. Jiří

17.00  Růženec

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

           Májová pobožnost 

           Svatodušní novéna

   Pátek

 

29.05.2020

 

                 

 

17.00-17.30

Svátost smíření

 na faře u Všech Sv.

 

 

 

17.30 Všech Sv. Mše sv. 

          Májová pobožnost

          Svatodušní novéna

 Sobota

Sv. Zdislava

 

30.05.2020

 

Svatodušní vigilie

 obnovení biřmovacích závazků

20.00  Růženec

           Svatodušní novéna

 

20.30 Všech Sv.          

 

Neděle

velikonoční

 

31.05.2020

Seslání Ducha Svatého

 

V 10.30 hod.

v kostele  Všech Sv.

je možné přistoupit

 ke svatému přijímání

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.00-10.30

Svátost smíření

na faře u Všech Sv.

 

Po dobu trvání mimořádných opatření nadále platí dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě