6. neděle velikonoční 17.5.2020

6. neděle

velikonoční

17.05.2020

Den modliteb

 za pronásledované křesťany

 

V 10.30 hod.

v kostele  Všech Sv.

je možné přistoupit

 ke svatému přijímání

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.00-10.30

Svátost smíření

na faře u Všech Sv.

Pondělí

18.05.2020

 

100. výročí narození

 sv. Jana Pavla II

 

 

 

Úterý

 

19.05.2020

 

 

 

17.30-18.00 Všech Sv. Adorace

 

Středa

 

20.05.2020

 

Sv. Klement Hofbauer

Sv. Bernardin Sienský

17.30 Všech Sv.

Mše sv. ze slavnosti

Nanebevstoupení Páně

  

          Májová pobožnost

  Čtvrtek

 

21.05.2020

Nanebevstoupení Páně

 

16.30-17.15

Svátost smíření

              na faře u Sv. Jiří

         

17.00  Růženec

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

           Májová pobožnost 

 

   Pátek

 

22.05.2020

 

                  Sv. Rita

 

17.00-17.30

Svátost smíření

 na faře u Všech Sv.

 

 

 

17.30 Všech Sv. Mše sv. 

          Májová pobožnost

 Sobota

 

23.05.2020

 

17.00-17.30

Svátost smíření

na faře u Všech Sv.

 

 

17.30 Všech Sv.

          Mše sv. s nedělní platností

          Májová pobožnost

7. neděle

velikonoční

 

24.05.2020

 

V 10.30 hod.

v kostele  Všech Sv.

je možné přistoupit

 ke svatému přijímání

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.00-10.30

Svátost smíření

na faře u Všech Sv.

 

Po dobu trvání mimořádných opatření nadále platí dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě

Připomeňte si 100. výročí narození sv. Jana Pavla II. 

Když po svém zvolení papežem v roce 1978 dostal Jan Pavel II. od novináře otázku, jaká bude jeho východní politika, s úsměvem odpověděl: „Určitě ne naivní.“ Tato jeho slova se naplnila, Jan Pavel II. během svého pontifikátu významně přispěl k pádu komunistického režimu v zemích východního bloku. A hned v dubnu 1990 zavítal i do Československa. V těchto jarních dnech si však připomínáme nejen 30. výročí této návštěvy, ale zejména – 18. května – sté výročí narození Jana Pavla II. 

K výročí Jana Pavla II. byl publikován například článek o atentátu Den, kdy papež unikl smrti., na serveru Aktuálně.cz vyjde v pondělí 18. 5. také článek shrnující život Jana Pavla II.

V pondělí 18. 5. vyjde v tištěné verzi Lidových novin text o Janu Pavlu II. z pera slavného polského režiséra Krzystofa Zanussiho, na portálu echo24 pak bude zveřejněn článek polského premiéra Mateusze Morawieckého.

Osobnost Jana Pavla II. připomene ve svém připravovaném autorském podcastu také básník, spisovatel a publicista Miloš Doležal, který je známý především svými knihami o pateru Janu Toufarovi. Vzhledem k tomu, že Jan Pavel II. byl také velkým mluvčím kultury střední a východní Evropy i aktivním umělcem, bude podcast věnován rovněž Karolu Wojtyłovi – básníkovi či autorovi divadelních her. Podcast bude na serveru Aktuálně.cz uveden v pozdějším termínu.

 

Ranní přenosy papežských mší skončí 18. května u hrobu Jana Pavla II.

Papež František bude sloužit poslední ranní mši v přímém přenosu 18. května. Období streamingově přenášených mší z Domu sv. Marty zakončí liturgie u příležitosti 100. výročí narození sv. Jana Pavla II., kterou bude František celebrovat před hrobem papeže Wojtyly ve Vatikánské bazilice.

Jak potvrdil mluvčí Svatého stolce Matteo Bruni,

 mše z kaple před hrobem sv. Jana Pavla II. bude přenášena od 7 hodin z kaple, v níž je svatý papež pohřben, ve Vatikánské bazilice.

 Zároveň - jak podotýká dále tiskové sdělení - počínaje tímto dnem se v Itálii vrátí mše s účastí lidu, obnovené již dříve v mnoha dalších částech světa. “Z toho důvodu od následujícího dne, 19. května, nebudou již vysílány přímé přenosy ranních mší z Domu sv. Marty. Jak jsem mohl připomenout již v minulých dnech - pokračuje Matteo Bruni v odpovědi na dotazy novinářů - papež si přeje, aby se Boží lid mohl takto navrátit ke společenství s Pánem ve svátostech, účastnit se nedělní liturgie a obnovit rovněž v kostelech každodenní návštěvy Pána a jeho Slova,” čteme ve Vatikánské tiskové zprávě.

 

Katolický týdeník: Sto let Jana Pavla II.

V těchto dnech (18. května) si připomínáme sto let od narození polského papeže, sv. Jana Pavla II. Při jeho první návštěvě Polska se v davu lidí objevil transparent se slovy: „Pamatuj, otče, na své české děti.“ Máme mocného přímluvce v nebi.

 

Mladší generace křesťanů si to těžko dokáže představit, ale pro ty z nás, kteří jsme tu dobu zažili, byla volba polského papeže v říjnu 1978 obrovskou vzpruhou. Od začátku bylo jasné, že ve Vatikánu bude člověk, který se při jednání se soudruhy nenechá opít rohlíkem – měli jsme pocit, že těch kompromisů bylo dost. Doufali jsme, že si církev konečně získá větší prostor svobody. Stejně to tehdy vnímali i lidé mimo církev, které režim pronásledoval. Ne vše ovšem probíhalo tak, jak jsme si představovali. Některá očekávání zřejmě byla dost naivní. Ale zpětně viděno, to, co se nepodařilo Janu Pavlu II., podařilo se později jeho nástupcům – částečně Benediktu XVI. a zejména dnešnímu papeži Františkovi (např. reforma římské kurie).

Byla by chyba hodnotit pontifikát Jana Pavla II. pouze z tohoto zorného úhlu – nakolik se mu dařilo ovlivňovat vnitřní záležitosti církve, zasahovat do politického dění ve světě (např. jeho první návštěva Polska v roce 1979 podnítila vznik Solidarity) nebo vést dialog s představiteli ostatních církví a světových náboženství. Polský papež byl totiž především člověkem ducha – mystik a myslitel, člověk velké víry a modlitby.

Už během svého studia v Římě – těsně po válce – se intenzivně věnoval dílu sv. Jana od Kříže. A jeho blízký spolupracovník, katolický kněz a novinář Adam Boniecki, o něm v jednom rozhovoru řekl: „Když měl problémy v diecézi, dokázal uprostřed zimy nasednout do automobilu a nechat se odvézt do Kalvárie Zebřidovské (známé poutní místo na jihu Polska – pozn. red.). A tam si po kolena ve sněhu prošel a pomodlil se celou křížovou cestu.“

„Fascinoval ho člověk,“ říká v rozhovoru jeho „nástupce“ na katedře etiky Katolické univerzity v Lublinu prof. P. Alfred M. Wierzbicki. Otázce smyslu lidského života s jeho přesahem do věčnosti se jako profesor, biskup a posléze papež věnoval ve svých přednáškách, publikacích a kázáních. Velkolepou syntézu nastínil hned v první encyklice svého pontifikátu Vykupitel člověka, která svým rozmachem připomíná díla velkých teologů raného křesťanství.

Na jeho lidskost pak vzpomíná ve svém článku bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Od jeho různých přátel a blízkých lidí jsem opakovaně slyšel, že nikdy o žádném člověku nepronesl křivé slovo. Nevím, jak pro koho, ale pro mě už jenom tento prostý fakt dostatečně svědčí o jeho svatosti. Připomínáme si sto let od jeho narození.

JAROSLAV ŠUBRT

Více v tématu KT, který je po dobu nouzového stavu zdarma ke stažení na www.katyd.cz

100. narozeniny Jana Pavla II.

O nadcházejícím víkendu si nejen Polsko připomene sto let od narození velkého krajana – svatého papeže Jana Pavla II.