Velikonoční oktáv

 

 

VELIKONOČNÍ OKTÁV

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Božího Milosrdenství

Církev prožívá radost ze vzkříšení Páně

 

 

sv.Jiří

Všech Sv.

Úterý

velikonoční

14.04.2020

 

 

 

17.00-18.00  Všech Sv. 

kostel otevřený

pro soukromou modlitbu

Středa

velikonoční 

15.04.2020

 

 

17.00-18.00  Všech Sv. 

kostel otevřený

pro soukromou modlitbu

  Čtvrtek

velikonoční

16.04.2020

 

 

17.00-18.00  sv.Jiří

kostel otevřený

pro soukromou modlitbu

 

 

 Pátek

velikonoční

17.04.2020

 

 

 

17.00-18.00  Všech Sv. 

kostel otevřený

pro soukromou modlitbu

Sobota

velikonoční 

18.04.2020

 

 17.00-18.00  sv.Jiří

kostel otevřený

pro soukromou modlitbu

 

2. neděle

velikonoční

19.04.2020

 

Svátek Božího milosrdenství

 

 

 

 15.00-18.00  Všech Sv. 

kostel otevřený

pro soukromou modlitbu

Přejeme Vám a Vašim blízkým pokojné prožití velikonočních svátků ve světle Vzkříšeného Pána. Velikonoční radost a naděje ať Vás provází i v dalších dnech

Nastávající týden – VELIKONOČNÍ OSMIDENNÍ (OKTÁV)

Vstupujeme do něj ve znamení prodlouženého stavu nouze a bezpečnostních opatření.
Nadále platí - bohoslužby do odvolání se mohou konat bez účasti veřejnosti.

Plnomocné odpustky

Apoštolská penitenciárie vydala dekret o plnomocných odpustcích.

Tento dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky věřícím, postiženým koronavirem, kteří jsou podrobeni karanténě na příkaz zdravotního úřadu v nemocnicích nebo ve svých domovech.

Pokud se s duší oddělenou od jakéhokoli hříchu duchovně sjednocují prostřednictvím médií k oslavě Svaté mše, recitace Svatého růžence, nebo Křížové cesty, nebo pokud alespoň přednesou Vyznání víry, Otče náš a zbožnou invokaci k Panně Marii, a mají vůli splnit obvyklé podmínky (svátostné vyznání, eucharistické společenství a modlitba podle záměrů Svatého otce),

jakmile to bude možné, dále tento dekret uděluje zvláštní plnomocné odpustky pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným  a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné.

Modlete se, prosím, aby nás všechny Pán posiloval v těchto nelehkých dobách a zachoval nám zdraví duše, těla i rozumu.

 

Modlitba proti šíření koronaviru

Pane Ježíši Kriste, náš lékaři, prosíme Tě, abys nás střežil a chránil před koronovirem a všemi vážnými nemocemi. Slituj se nad všemi zemřelými. Všem, kteří jsou teď nemocní, dej uzdravení. Osvětli mysl těch, kteří nyní vyvíjejí lék. Lékařům, kteří pomáhají nemocným, dej odolnost a ochranu. Dej uspět těm, kteří pracují na omezení šíření. Daruj pokoj těm, kteří se bojí.Kéž je Tvá nejdražší Krev naší obranou a naší spásou. Svou milostí učiň z nemoci okamžiky útěchy a naděje. Kéž se vždy bojíme nákazy hříchu více než jakéhokoli jiného zla. Pane Ježíši Kriste, svěřujeme se Tvému nekonečnému milosrdenství. Amen.                                                                                                                     + Pedro de la Cruz