7. neděle v mezidobí - 23.2.2020

 7. neděle

v mezidobí

23.02.2020

17.00-18.30

Společenství manželů a rodin

Smysl pro vnitřní krásu

 

18.00 Sedmibolestný růženec

 

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

           

Pondělí

 

24.02.2020

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

 

Úterý

 

 

25.02.2020

 

19.00 Všech Sv.

         Schola Gemini

 

 

 

17.30 Všech Sv. Adorace

 

 

 

Popeleční

středa

 

26.02.2020

 

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

Den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 

17.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

18.00  Všech Sv.  Mše sv.

 Čtvrtek

 

27.02.2020

 

 

 

17.00  Sv. Jiří   Křížová cesta

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

 

  Pátek

 

28.02.2020

 

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

16.00 - 16.45 IV-VII třída

 

17.00-17.30 Svátost smíření

 

17.15

Korunka k Božímu milosrdenství

 

17.30 Všech Sv.  Mše sv.

 

18.00  Křížová cesta        

Sobota

 

29.02.2020

 

 

15.00 Radostice  Křížová cesta

 

15.30 Radostice   Mše sv.

 

 

16.00 Prštice   Křížová cesta

 

16.30  Prštice   Mše sv.

 

1. neděle

postní

 

1.03.2020

 

 

18.00 Sedmibolestný růženec

 

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.