3. neděle v mezidobí 26.1.2020

3. neděle

v mezidobí

 

26.01.2020

  Neděle Božího slova

 

17.00 Setkání manželů/rodin

Vztahy v rodině

 

18.00 Sedmibolestný růženec

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

Pondělí

 

27.01.2020

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

 

 

Úterý

Sv. Tomáš Akvinský

 

28.01.2020

 

 

19.00 Všech Sv.

         Schola Gemini

 

 

 

17.30  Všech Sv. Adorace

Středa

 

 

29.01.2020

 

 vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.45  III třída

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 Čtvrtek

 

30.01.2020

 

 

 

 

 

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

 

  Pátek

Sv. Jan Bosko

 

31.01.2020

 

 

 

 

17.30 Všech Sv.  Mše sv.

 

 

I. sobota

 

1.02.2020

 

                               Adorace

8.30  Sv. Jiří  Růženec    

 

15.30 Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice   Mše sv.

 

4. neděle

v mezidobí

 

2.02.2020

Uvedení Páně do chrámu

Hromnice

 

18.00 Sedmibolestný růženec

 

Den zasvěceného života

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

 Návštěva sester dominikánek

 Agapé na faře po Mši svaté