2. neděle v mezidobí 19.1.2020

2. neděle

v mezidobí

 

19.01.2020

Týden modliteb

za jednotu křesťanů

18-25.1.2020

 

18.00 Sedmibolestný růženec

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

Pondělí

Sv. Fabián

Sv. Šebastián

 

20.01.2020

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

 

Úterý

Sv. Anežka

 

21.01.2020

 

 

19.00 Všech Sv.

         Schola Gemini

 

 

 

17.30  Všech Sv. Adorace

Středa

Sv. Vincenc

 

22.01.2020

 

 vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.45  III třída

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 Čtvrtek

 

23.01.2020

 

 

 

 

 

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

  Pátek

Sv. František Saleský

 

24.01.2020

 

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

16.00 – 16.45  IV-VI třída

 

 

 

17.30 Všech Sv.  Mše sv.

 

18.15  Pastorační rada

 Sobota

Obrácení

 sv. Pavla

 

25.01.2020

 

 

Farní ples

v hale v Nebovidech

 

 

15.30 Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice   Mše sv.

3. neděle

v mezidobí

 

26.01.2020

Neděle Božího slova

 

17.00 Setkání manželů/rodin

Vztahy v rodině

18.00 Sedmibolestný růženec

 

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.