Křtu Páně 12. 1. 2020

Neděle

Křest Páně

 

12.01.2020

  

18.00 Sedmibolestný růženec

 

Konec doby vánoční

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

Pondělí

 

13.01.2020

 

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

Úterý

 

14.01.2020

 

 

 

19.00 Všech Sv.

         Schola Gemini

 

Setkání kněží

rosického děkanátu

 

9.00  Všech Sv.  Mše sv.

 

17.30  Všech Sv. Adorace

Středa

 

15.01.2020

 

 

 vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.45  III třída

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 Čtvrtek

 

16.01.2020

 

 

 

 

17.00  Růženec

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

 

  Pátek

Sv. Antonín

 

17.01.2020

 

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

16.00 – 16.45  IV-VI třída

 

 

16.45 Redakční rada - Peregrínek

 

17.30 Všech Sv.  Mše sv.

 Sobota

 

18.01.2020

 

 

 

 

 

15.30 Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice   Mše sv.

2. neděle

v mezidobí

 

19.01.2020

 

 

18.00 Sedmibolestný růženec

 

 

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.