34. neděle v mezidobí - Ježíše Krista Krále

34. neděle

v mezidobí

Ježíš Kristus Král

24.11.2019

Sv. Jiří

 

8.00  Růženec   

8.30  Mše  

Všech Sv.

10.30  Adorace

11.00  Mše sv.

 

    18.00 Sedmibolestný růženec                         

Pondělí

 

25.11.2019

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

 

Úterý

 

26.11.2019

 

 

 

 

19.00 Všech Sv.

         Schola Gemini

 

ADORAČNÍ DEN

v kostele sv. Jiří

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství

Do 17:00 tichá adorace

17:00 modlitba sv.růžence

17.30 Sv. Jiří   Mše sv.

Středa

 

27.11.2019

 

 vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.45  III třída

 

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 

Čtvrtek

 

28.11.2019

 

Zkouška chrámového sboru

 na faře u Všech Sv. 

Ženy v 18.00

Muži v 18.45

17.00-17.30 Svátost smíření

17.00  Růženec

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

 

18.00-18.30   Adorace

 Pátek

 

29.11.2019

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

16.00 – 16.45  IV-VII třída

 

 

17.00-17.30 Svátost smíření

17.15 Korunka

          k Božímu milosrdenství

 

17.30  Všech Sv.  Mše sv.           

 Sobota

Sv. Ondřej

30.11.2019

 

 

 15.30 Radostice  

             Mše sv.

 

 

16.30  Prštice      

            Mše sv.

1. neděle

adventní

 

1.12.2019

Žehnání adventních věnců

 

17.00 Společenství rodin

18.00 Sedmibolestný růženec  

 

8.00  Sv. Jiří    Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.