25, neděle v mezidobí 22.9.2019

25. neděle

v mezidobí

 

22.09.2019

17.00 - 18.30  Všech Sv.

Společenství rodin

Rodina jako místo evangelizace

 

19.00 Všech Sv.

Sedmibolestný růženec

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

 

Pondělí

 

23.09.2019

 

Sv. Pio

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

Úterý

 

24.09.2019

 

 

 

 

17.30  Všech Sv.  Adorace

 

19.00 Všech Sv. Schola Gemini

 

Středa

 

25.09.2019

 

 

 

 

 

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv.

 

Čtvrtek

 

26.09.2019

 

 

Sv. Kosma a Damián

17.00  Sv. Jiří   Růženec

 

17.30  Sv. Jiří    Mše sv.

 

18.00-18.30   Adorace

Pátek

 

27.09.2019

 

 

Sv. Vincenc z Paula

 

 

 

17.30  Všech Sv. 

                                 

 

Sobota

 

28.09.2019

 

 

 

Sv. Václav

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

16.30  Prštice       Mše sv. 

26. neděle

v mezidobí

 

29.09.2019

 

 

 

19.00 Všech Sv.

Sedmibolestný růženec

 

  8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

  9.15  Všech Sv.  Mše sv.

                             Křest dětí