5. neděle velikonoční - 19.5.2019

5. neděle

velikonoční

 

19.05.2019

 

8.00  Sv. Jiří   Mše sv.

 

Sedmibolestný růženec

19.00 Všech Sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

s udělením svátosti biřmování. Hlavním celebrantem bude brněnský pomocný biskup

Mons. Pavel Konzbul

Pondělí

Sv. Klement Hofbauer

20.05.2019

 

Modlitby matek 

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 8.00   Sv. Jiří     Mše sv.

          Májová pobožnost

Úterý

Sv. Ondřej Bobola

21.05.2019

 

 

 

17.30  Všech Sv.  Adorace

Středa

Sv. Rita

 

22.05.2019

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

  Návštěva nemocných

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv. – fara

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.45  III třída

 

17.00  Svátost smíření

17.30  Sv. Jiří     Mše sv.

           Májová pobožnost

  Čtvrtek

 

23.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

  Pátek

 

 

24.05.2019

 

Noc kostelů

19:30 Gemini - schola farnosti

20:30 Zastavení se sv. Peregrinem

21:30 Adorace

22:00 Závěrečné požehnání

         

          Májová pobožnost

18.00 Všech Sv. Mše sv.

         

                           

Sobota

 

25.05.2019

 

 

 

 16.30 Prštice   Mše sv.

          Májová pobožnost

9.00  Svátost smíření

          Kostel  Všech Sv

 

15.30 Radostice  Mše sv.

6. neděle

velikonoční

 

26.05.2019

 

8.00  Sv. Jiří   Mše sv.

 

Sedmibolestný růženec

19.00 Všech Sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

děti z našich farností přijmou

 1. svaté přijímání