Neděle velikonoční - Zmrtvýchvstání Páně - 21.4.2019

Neděle

velikonoční

 

21.04.2019

Zmrtvýchvstání Páně

 

9.00  Všech Sv. 

 Novéna k Božímu milosrdenství

 

Sedmibolestný růženec

19.00 Všech Sv.

žehnání velikonočních pokrmů

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

10.30 Prštice       Mše sv.

Pondělí velikonoční  

22.04.2019

 

 

 

9.00  Všech Sv. 

Novéna k Božímu milosrdenství

 8.00 Sv. Jiří        Mše sv.

 9.15 Všech Sv.   Mše sv.

10.30 Radostice  Mše sv.

Úterý

velikonoční

 

23.04.2019

 

 

17.20  Všech Sv. 

Novéna k Božímu milosrdenství

 

17.30  Všech Sv.  Adorace

Středa

velikonoční

 

24.04.2019

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv. – fara

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

17.20 Sv. Jiří      

Novéna k Božímu milosrdenství

17.30  Sv. Jiří   Mše sv. -  pouť

  Čtvrtek

velikonoční

 

25.04.2019

 

 

8.30  Všech Sv. 

Novéna k Božímu milosrdenství

 

 8.00 Všech Sv.   Mše sv.

 Pátek

velikonoční

 

26.04.2019

 

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých a

příprava na svátost biřmování

 

17.20  Všech Sv.

Novéna k Božímu milosrdenství

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.30 - 19.15 VIII- IX třída

 

 

17.30 Všech Sv. Mše sv.

Sobota

velikonoční

 

27.04.2019

 

 

17.30   Prštice

Novéna k Božímu milosrdenství

 

15.30 Radostice  Mše sv.

 

16.30 Prštice   Mše sv.

2. neděle

velikonoční

 

28.04.2019

 

Svátek Božího milosrdenství

 

Sedmibolestný růženec

19.00 Všech Sv.

 

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

přineste postní pokladničky