5. neděle postní - 7.4.2019

Neděle

 

7.04.2019

5. neděle postní

 

Sedmibolestný růženec

19.00 Všech Sv. – fara

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

Misijní jarmark

Pondělí

 

8.04.2019

Modlitby matek  

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

Úterý

 

9.04.2019

 

 

 

17.30  Všech Sv.  Adorace

18.00  katecheze pro rodiče  

– fara Všech Sv.

Středa

 

10.04.2019

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv. – fara

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

17.00  Křížová cesta

17.30  Sv. Jiří     Mše sv.

18.00-19.00  svátost smíření

  Čtvrtek

 

11.04.2019

 

18.00 Zkouška chrámového sboru na Velikonoce

– fara Všech Sv.

 

 

 Pátek

 

12.04.2019

 

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých a

příprava na svátost biřmování

 

18.00 Všech Sv. Křížová cesta

(povedou děti)

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.30 - 19.15 VIII- IX třída

 

16.40  Redakční rada

17.30 Všech Sv. Mše sv. pro děti

18.00-19.00  svátost smíření           

Sobota

 

13.04.2019

 

 

16.00 Prštice   Křížová cesta

 

15.30 Radostice  Mše sv.

 

16.30 Prštice   Mše sv.

Květná Neděle

 

14.04.2019

 

14.00 Křížová cesta v přírodě

          od kostela sv. Jiří

 

Sedmibolestný růženec

19.00 Všech Sv. – fara

 

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.15  Všech Sv. Křest dětí