4. neděle v mezidobí 3.2.2019

Neděle

 

3.02.2019

4 neděle v mezidobí

Svatoblažejské požehnání

po mši svaté

Sedmibolestný růženec

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

17.00 Všech Sv. – fara

Pondělí

 

4.02.2019

Modlitby matek  

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

Úterý

Sv. Agáta

5.02.2019

 

 

Adorace

 

17.30  Všech Sv. 

 

Středa

Sv. Pavel Miki a druhové

6.02.2019

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv. – fara

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

17.30  Sv. Jiří       Mše sv.

 

  Čtvrtek

 

7.02.2019

 

 

 

 

Pátek

 

8.02.2019

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých a

příprava na svátost biřmování

 

 

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.15 - 19.00 VIII- IX třída

 

17.30 Všech Sv. Mše sv. pro děti

              

 Sobota

 

9.02.2019

 

15.30  Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice      Mše sv.

  

Neděle

 

10.02.2019

5 neděle v mezidobí

 

Sedmibolestný růženec

17.00 Všech Sv. – fara

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

10.15  Všech Sv.  Křest dětí