2. neděle v mezidobí - 20.1.2019

Neděle

 

20.01.2019

 

2 neděle v mezidobí

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

Pondělí

Sv. Anežka

21.01.2019

Modlitby matek  

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

Úterý

 

22.01.2019

 

 

 

 

17.30  Všech Sv.  Adorace

 

Středa

 

23.01.2019

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv. – fara

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

17.30  Sv. Jiří       Mše sv.

 

  Čtvrtek

Sv. František Saleský

24.01.2019

 

 

 

 

 Pátek

Obrácení

 sv. Pavla

25.01.2019

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých a

příprava na svátost biřmování

 

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.15 - 19.00 VIII- IX třída

 

17.30 Všech Sv. Mše sv.

      

 Sobota

Sv. Timotej

Sv.Titus

26.01.2019

 

15.30  Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice      Mše sv.        

 

Neděle

 

27.01.2019

 

3 neděle v mezidobí

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.15  Všech Sv.  Křest dětí