Křest Páně - neděle 13.1.2019

Neděle

 

13.01.2019

Konec doby vánoční

Křest Páně

 

Sedmibolestný růženec

17.00 Všech Sv. - fara  

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

 

Pondělí

 

14.01.2019

Modlitby matek  

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 

Úterý

Sv. Pavel Poustevník

15.01.2019

 

 

 

17.30  Všech Sv.  Adorace

 

Středa

 

16.01.2019

vyučování náboženství na faře

 při kostele Všech svatých

 

Redakční rada časopisu Peregrínek

 

Modlitby matek

16.00 Všech Sv. – fara

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

16.30  Sv. Jiří  - fara

 

17.30  Sv. Jiří       Mše sv.

 

  Čtvrtek

Sv. Antonín Veliký

17.01.2019

 

Pohřební mše sv.

 

 

14.00  Prštice 

 Pátek

Panna Maria,

Matka jednoty křesťanů

18.01.2019

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých a

příprava na svátost biřmování

 

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.15 - 19.00 VIII- IX třída

 

17.30 Všech Sv. Mše sv.

      

 Sobota

 

19.01.2019

18-25.1

Týden modliteb za jednotu křesťanů

15.30  Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice      Mše sv.        

 

Neděle

 

20.01.2019

 

2 neděle v mezidobí

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.