1. neděle adventní - 2.12.2018

1 Neděle  adventní

 

2.12.2018

Žehnání adventních věnců

 

 

Sedmibolestný růženec

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

17.00 Všech Sv. – fara

Pondělí

Sv. František Xaverský

3.12.2018

Rorátní mše

 

Modlitby matek

 

 

7.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.  

Úterý

Sv. Barbora

4.12.2018

 

 

Adorace

 

17.30  Všech Sv.  

Středa

 

5.12.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

16.00 Všech Sv. – fara

17.30  Sv. Jiří      Mše sv.

Čtvrtek

Sv. Mikuláš

6.12.2018

 

Rorátní mše

 

Chrámový sbor

 

 7.00 Všech Sv.   Mše sv.

 

18.00  Všech Sv. – fara

   I Pátek

Sv. Ambrož

 

7.12.2018

Návštěva nemocných

 

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

17.15 Všech Sv.

  Korunka k Božímu milosrdenství

 

 

 

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.15 - 19.00 VIII- IX třída 

 

17.30 Všech Sv.

          Mše sv. pro děti

Sobota

 

8.12.2018

Panna Maria

 počatá bez poskvrny prvotního hříchu

 

Hodina milosti 12.00-13.00

12.00  Sv. Jiří  Mše sv.

12.30-13.00  Sv. Jiří  Adorace

 

16.30  Prštice     Mše sv.

2 Neděle  adventní

 

9.12.2018

 

 

 

 

Sedmibolestný růženec

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

17.00 Všech Sv. – fara

  • Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. Zelený adventní věnec symbolizuje život a společenství a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný. Smyslem obřadu žehnání je oslavování Boha a potlačení moci zla ve světě, kdy Bohu děkujeme za milost nového začátku, prosíme o to, aby s novým světlem další neděle rostla v průběhu adventní doby naše radost, naděje a láska, a aby tak byl náš život stále více prozářen světlem Boží milosti. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla

 

  • „Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (známá vstupní antifona "Ejhle, Hospodin přijde" pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364). Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti.