34. neděle v mezidobí - Slavnost Ježíše Krista Krále

34 Neděle  v mezidobí

Ježíš Kristus Král

25.11.2018

společenství manželů

téma sv. Kateřina a sdílení o projektu Centra pro rodinu Manželům nablízku - scházíme se v naší farnosti cca 4 manž.páry, ale je to otevřené pokaždé novým manželům, i čerstvě sezdaným

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

17.00 Všech Sv. – fara

Pondělí

 

26.11.2018

 

Modlitby matek

 

Radostice v 13.30 hod.

Pohřeb † Ladislav Tichý

 

ADORAČNÍ DEN

v kostele sv. Jiří   

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství

Do 17:00 tichá adorace

17:00 modlitba sv. růžence

17.30  Sv. Jiří  Mše sv.  

Úterý

 

27.11.2018

 

Adorace

 

17.30  Všech Sv.  

Středa

 

28.11.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

 

16.00 Všech Sv. – fara

 

17.30  Sv. Jiří       Mše sv.

Čtvrtek

 

29.11.2018

 

Chrámový sbor

 

 

18.00  Všech Sv. – fara

  Pátek

Sv. Ondřej

 

30.11.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

17.15 Všech Sv.

  Korunka k Božímu milosrdenství

 

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.15 - 19.00 VIII- IX třída 

18.15 - 19.00 Příprava na biřmování

 

17.30 Všech Sv.  Mše sv.

I Sobota

 

1.12.2018

8.30 Sv. Jiří  růžence a adorace 16.00  Sv. Jiří   koncert

16.00  Prštice   růženec

 

15.30  Radostice Mše sv.

 

16.30  Prštice     Mše sv.

1 Neděle  adventní

 

2.12.2018

     Žehnání adventních věnců

 

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

 

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. Zelený adventní věnec symbolizuje život a společenství a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný. Na 1. neděli adventní si může kdokoliv nechat svůj adventní věnec požehnat. Toto požehnání má význam pro posílení víry a duchovního života v rodinách, které se u adventního věnce po čas následujících čtyř týdnů scházejí. Smyslem obřadu žehnání je oslavování Boha a potlačení moci zla ve světě, kdy Bohu děkujeme za milost nového začátku, prosíme o to, aby s novým světlem další neděle rostla v průběhu adventní doby naše radost, naděje a láska, a aby tak byl náš život stále více prozářen světlem Boží milosti. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla