31. neděle v mezidobí - 3.11.2018

1. listopadu a v 2. listopadu je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 3. do 8 listopadu lze získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci po splnění tří obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam (třeba jen v duchu) za zemřelé jakoukoliv modlitbu. V dalších dnech (od 9.11. dále lze takto získat jen odpustky částečné)

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze den 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, tedy už od 25. října, pokud z vážného důvodu nemohou navštívit hroby příbuzných v obvyklé době. Toto dovolení platí 7 let. Tedy do roku 2019.

31. Neděle

v mezidobí

 

4.11.2018

7.30  Sv. Jiří  růženec

 

8.45  Všech Sv.  růženec

 

 

Sedmibolestný růženec

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

a udílení svátosti křtu dětem

 

18.00 Všech Sv. – fara

Pondělí

 

5.11.2018

 

 

Modlitby matek

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

Úterý

 

6.11.2018

 

Adorace

 

17.30  Všech Sv.

 

Středa

 

7.11.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

16.00 Všech Sv. – fara

 

17.30  Sv. Jiří      Mše sv.

Čtvrtek

 

8.11.2018

 

Chrámový sbor

Všech Sv. – fara

 

8.00  Všech Sv.  Mše sv.

18.00 ženy – alt, sopran

19.00 muži – tenor, bas

 

  Pátek

Posvěcení lateránské baziliky

9.11.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

17.15 Všech Sv.

  Korunka k Božímu milosrdenství

 

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.15 - 19.00 VIII- IX třída 

18.15 - 19.00 Příprava na biřmování

17.30 Všech Sv.  Mše sv. pro děti                

Sobota

 

Sv. Lev Veliký

 

10.11.2018

 

 

 

16.00  Prštice   růženec

 

15.00  Radostice

      udílení svátosti křtu dětem    

15.30   Mše sv.

 

16.30  Prštice     Mše sv.

32. Neděle  v mezidobí

 

11.11.2018

7.30  Sv. Jiří  růženec

 

8.45  Všech Sv.  růženec

 

Sedmibolestný růženec

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

18.00 Všech Sv. – fara