29. neděle v mezidobí - 21.10.2018

29. Neděle

v mezidobí

 

21.10.2018

Misijní neděle

 

 

Setkání na faře u Všech Sv.  

na Misijní koláč   

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.00  Všech Sv. - Svátost křtu

18.00 Sedmibolestný růženec

Pondělí

Sv.Jan Pavel II

22.10.2018

 

Modlitby matek

 

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

Úterý

 

23.10.2018

 

Adorace

 

17.30  Všech Sv.

 

Středa

 

24.10.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

 

17.00  Sv. Jiří  růženec Společenství sv. Peregrina

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

16.00 Všech Sv. – fara

 

17.30  Sv. Jiří      Mše sv.

18.30  Všech Sv. – fara

Čtvrtek

 

25.10.2018

 

Chrámový sbor  

 

 Všech Sv. – fara

18.00 ženy – alt, sopran

19.00 muži – tenor, bas

 

 Pátek

 

  26.10.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

 

17.15 Všech Sv.

        Korunka k Božímu milosrdenství

16.00 - 16.45 IV-VII třída

18.15 - 19.00 VIII- IX třída 

18.15 - 19.00 Příprava na biřmování

 

17.30 Všech Sv.  Mše sv.                   

Sobota

 

27.10.2018

 

 

16.00  Prštice      růženec

 

 

16.30  Prštice      Mše sv.

30. Neděle  v mezidobí

 

28.10.2018

 

POUTNÍ  MŠE SVATÁ 

ke cti sv. Šimona a Judy

  v Radosticích

 

Společenství manželů

téma "odpuštění"

inspirované katechezemi sv. Jana Pavla II   

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.30  Radostice  Mše sv.

 

17.00-18.30 Všech Sv. – fara