24. neděle v mezidobí - 16.9.2018

  • Farnosti Ořechov srdečně zvou ve čtvrtek 20. září na farní pouť do Číhoště a Třeště
  •  v  neděli 16.9. v 17:00- fara Všech sv. - promítání filmu o P. Josefu Toufarovi - jako možnost dozvědět se něco k poutnímu  místu, kam pojedeme 20.9. na farní pouť
  •  Rád bych v našem farním společenství nabídl možnost přijetí svátosti biřmování. Chtěl bych pozvat k její přípravě ty, kteří touží po prohlubování dospělé podoby své křesťanské víry, naděje a lásky a chtějí přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou. Toto pozvání nepatří jen mladým ale i starším, kteří neměli možnost dříve se rozhodnout k přijetí této svátosti. Pokud pozvání přijmete, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji přímo na faře, nebo po mši sv. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii.
  •  Ve školním roce 2018/2019 bude vyučování náboženství probíhat na faře při kostele Všech svatých.
  • ve středu- Zahájení 3.10.2018. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii nebo na stolku u vchodu kostela. I-II třída 15.00 – 15.45, III třída 14.00 – 14.55.
  • v pátek -  Zahájení  5.10.: IV-VII třída 16.00 - 16.45, VIII- IX třída  18.15 - 19.00. Příprava na biřmování 18.15 - 19.00
  •  ve středu 19.9. setkání Pastorační rady v 18.30 Všech Sv. – fara.
  •  Příští neděli 23. 9. bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce <fond.biskupstvi.cz>.
  • Studium manželství a rodiny na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě: do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz

Neděle

 

16.09.2018

24. neděle v mezidobí

 

 

 

promítání filmu o P. Josefu Toufarovi

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

17.00 Všech Sv. – fara

Pondělí

 

17.09.2018

 

Modlitby matek

 

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

Úterý

 

18.09.2018

 

 

 

Adorace

 

 

17.30  Všech Sv.  

Středa

 

 

19.09.2018

Modlitby matek

 

Mše sv.  

 

Pastorační rada

16.00 Všech Sv. – fara

 

17.30 Sv. Jiří    

 

18.30 Všech Sv. – fara

Čtvrtek

Sv. Ondřej Kim Zaegon, Pavel Chong Hasang

20.09.2018

Farní pouť

do Číhoště a Třeště

 

  8:00 odjezd

Pátek

Sv. Matouš

 

  21.09.2018

 

Redakční rada

 

Mše sv.

 

Povídání o pobytu v Albánii

16.30  Všech Sv. – fara

 

17.30  Všech Sv.

    

18.00 Všech Sv. – fara

Sobota

 

22.09.2018

 

 

15.30  Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice      Mše sv.

Neděle

 

23.09.2018

 

25. neděle v mezidobí

 

 

Společenství manželů 

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

17.00  Všech Sv. – fara