9. neděle v mezidobí - Boží Tělo - 3.6.2018

Neděle

 

3.06.2018

9 neděle v mezidobí

 

Boží Tělo

Průvod s modlitbou u 4 oltářů

 

 

 

Společenství manželů

 8.00  Sv. Jiří        Mše sv.

 

 9.15  Všech Sv.   Mše sv.

 

Posezení na farní zahradě u Všech Sv

Společný oběd

 

15.00 Všech Sv. – fara

Pondělí

 

4.06.2018

 

Modlitby matek

10.30 Všech Sv. – fara

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

Úterý

Sv. Bonifác

 

5.06.2018

 

Adorace

 

Schola Gemini

 

17.30 Všech Sv.

 

19.00 Všech Sv. – fara

Středa

Sv. Norbert

 

6.06.2018

 

Modlitby matek

 

 Mše sv.

 

16.00 Všech Sv. – fara

 

17.30 Sv. Jiří   

Čtvrtek

 

7.06.2018

 

 

 

Pátek

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

 

8.06.2018

 

 

Svátost smíření

Mše sv., adorace

 

 

 

17.00 Všech Sv.

17.30  Všech Sv.

 

 Sobota

Neposkvrněne Srdce

Panny Marie

 

9.06.2018

 

Požehnání Božích muk 

 

Mše sv.

Mše sv.

 

14.00  u cesty Ořechov- Mělčany

 

15.30  Radostice

16.30  Prštice     

Neděle

 

10.06.2018

 

10 neděle v mezidobí

 

 

 

 8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

 9.15 Všech Sv.   Mše sv.