Svátek Božího milosrdenství - 8.4.2018

Neděle

 

8.04.2018

 

Svátek Božiho milosrdenství

 

 8.00 Sv. Jiří            Mše sv.

 

 9.15 Všech Sv.       Mše sv.

 

 

Pondělí

 

 

9.04.2018

 

Modlitby matek

 

 

Zvěstování Páně

10.30 Všech Sv.– fara

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

 

 16.00  Sv. Jiří         Mše sv.

 17.30  Všech Sv.    Mše sv.

 

Úterý

 

 

10.04.2018

 

Adorace

 

Katecheze pro rodiče

 

Schola Gemini

 

17.30-18.00  Všech Sv.

 

18.00 Všech Sv.– fara

 

19.00 Všech Sv.– fara

 

Středa

Sv. Stanislav

 

11.04.2018

Modlitby matek

 

Mše sv.

16.00 Všech Sv. – fara

 

17.30 Sv. Jiří          

Čtvrtek

 

12.04.2018

 

 

 

    

Pátek

 

13.04.2018

 

 

Mše sv. pro děti

 

 

17.30 Všech Sv.

Sobota

 

 

14.04.2018

Křest

 

Mše sv.

 

Mše sv.

14.00  Všech Sv.

 

15.30  Radostice

   

16.30  Prštice          

Neděle

 

15.04.2018

 

 

3  Neděle velikonoční

 

 

 8.00 Sv. Jiří           Mše sv.

 

 9.15 Všech Sv.      Mše sv.

 

- Neděle Božího milosrdenství  8. 4. První neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. Kdo v tuto neděli přistoupí ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trestů. Stejnou milost dostáváme pouze ve svátosti křtu.

- 8.4 v 2. neděli velikonoční doneste  do kostela skládací papírovou schránku ze svou almužnou, kde ji odevzdáme na určené místo, jako dar oltářní. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla církve.

- 10.4 v 18.00 hod.  (Všech Sv.– fara) - katecheze pro rodiče zvlášť je to příprava rodičů na první svaté přijímaní jejich dětí

 

- 15.4 proběhne sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích Středního východu. Cílem je pomoci potřebným přímo v místě konfliktu.