28. neděle v mezidobí 15.10. 2017

  • 18.10.2017 ve středu v 18:30 se na faře u Všech sv. uskuteční setkání společenství sv. Peregrina. Jsou zváni i noví zájemci o toto společenství.
  • 20.10.2017 Redakční rada v 18.15 na faře u Všech sv.
  • 21.10.2017 v sobotu v 8 hod. se bude konat brígáda na tikovické faře. S sebou vezměte prosím nářadí (krumpáče, lopatu)
  • 22.10.2017 Misijní neděle, sbírka na misie - Zveme vás  po mši svaté na faru u  Všech Sv. na Misijní štrúdlování, Misijní koláč, jehož zakoupením přispějete na Papežská misijní díla. Zapojme se letos do prožití Světového dne misií a jejich podpory tvořivě. A udělejme radost už tady v naší farnosti. Myšlenka Misijní štrúdlování, Misijní koláč znamená, že napečeme doma sladké i slané štrúdly, záviny, buchty, koláčky, rolády, šátečky, zkrátka co kdo umí. Dobroty přinesme v neděli 22.10. přede mší svatou a po ní si na nich za dobrovolný příspěvek na výživové projekty v misích můžeme pochutnat a chvilku si při sladkém a kávě popovídat nebo vzít domů jako zákusek po obědě.
  • 22.10.2017 setkání  Společenství manželů v neděli v 17 hod. na faře při kostele Všech svatých.  Pro rodiče s malými dětmi je zajištěno hlídání.
  • 28.10.2017 Poutní mše sv. v Radosticích v kostele sv. Šimona a Judy -  7:00 adorace, 17:30 mše sv.
  •  Kostel sv. Jiří:  1.11. mše sv. v 9:00, 2.11. mše sv. v 9:00, v 15:00 modlitba na tikovickém hřbitově
  •  Kostel Všech sv.:  1.11. mše sv. v 17:30  (také k výročí 700 let od první písemné zmínky o farnosti), po mši sv. adorace a litanie, poté setkání na faře, 2.11. v 17:00 modlitba na ořechovském hřbitově, setkání u kříže, po modlitbě průvod do kostela, v 17:30 mše sv.

28 Neděle

v mezidobí

 

15.10.2017

Růženec

Mše sv.

 

Růženec

Mše sv.

 7.40

 8.00 Ořechov   Sv. Jiří

 

  8.45

  9.15 Ořechov   Všech Sv.

 

Pondělí

 

16.10.2017

 

Modlitby matek

 

Modlitby matek

 

Modlitby matek

  

10.00 Ořechov   Všech Sv.– fara

 

15.00 Ořechov  Sv. Jiří – fara

 

18.15 Ořechov   Všech Sv.

Úterý

Sv. Ignác Antiochijský

 

17.10.2017

 

Mše sv.

 

Schola Gemini

 

 

17.30 Ořechov   Všech Sv.

 

19.00 Ořechov   Všech Sv.– fara

 

Středa

Sv. Lukáš

patron lékařů a zdravotníků

 

18.10.2017

 

 

Modlitby matek

 

Mše sv.

 

Společenství sv. Peregrina

 

16.00 Ořechov   Všech Sv. – fara

 

17.30  Ořechov  Sv. Jiří

 

18.30 Ořechov   Všech Sv. – fara

 

Čtvrtek

 

19.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

20.10.2017

Mše sv. + Nešpory

Růženec

 

Redakční rada

 

17.30 Ořechov   Všech Sv.

18.00

 

18.15 Ořechov   Všech Sv.– fara

Sobota

 

21.10.2017

Růženec

Mše sv.

 

Mše sv.

16.00

16.30 Prštice

 

17.30 Radostice

 

29 Neděle v mezidobí

 

22.10.2017

 

Růženec

Mše sv.

 

Růženec

Mše sv.

 7.40

 8.00 Ořechov   Sv. Jiří

 

  8.45

  9.15 Ořechov   Všech Sv.