25. neděle v mezidobí 24. 9. 2017

 - Dnes 24. 9. prožíváme 24. neděli v mezidobí. Ve středu je památka sv. Vincence z Pauly, ve čtvrtek Slavnost sv. Václava, v pátek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – archandělů a v sobotu památka sv. Jeronýma.  

- Zítra 25. 9. v 15:00 bude mít v Ořechově v kostele Všech svatých pohřeb p. Marie Secová z Ořechova.  

- Ve čtvrtek 28. 9., na Slavnost sv. Václava, mše bude sloužená v Ořechově u Všech sv. v 8:30. V Moravanech je kostel zasvěcený sv. Václavovi a poutní mše sv. tam bude sloužená v 10:00.

- Sbírka za týden v neděli 1. 10. bude určená na farní investice.

- Dnes 24. 9. se koná v brněnské diecézi sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací najdete na fond.biskupstvi.cz, nebo na letáčcích vzadu v kostele). O částku, kterou za týden přispějete, se pak sníží výše příspěvku z naší farnosti, který farnost má odvést na biskupství do konce roku za každého návštěvníka bohoslužeb.

Vyslechneme si nyní slovo o. biskupa Vojtěcha ohledně Fondu PULS více zde

- V  sobotu 30. 9. v  17:00 se bude konat fatimský jubilejní program v Žarošicíchv neděli 1. 10. za týden ve Křtinách u Brna. Vyvrcholení Jubilea Fatimy proběhne pak 7. 10. 2017 v Koclířově, se zasvěcením ČR Panně Marii.