24. neděle v mezidobí 17. 9. 2017

- Dnes 17. 9. prožíváme 23. neděli v mezidobí. Ve středu je památka sv. Kim Tae-gona, ve čtvrtek Svátek sv. Matouše a v sobotu sv. Pia z Pietralčiny. 

- Příští neděli 24. 9. bude v brněnské diecézi sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací najdete na fond.biskupstvi.cz, nebo na letáčcích vzadu kostela). O částku, kterou za týden přispějete, se pak sníží výše příspěvku z naší farnosti, který farnost má odvést na biskupství do konce roku za každého návštěvníka bohoslužeb.

- Za dva týdny v neděli 1. 10. proběhne sbírka na mimořádné potřeby naší farnosti, na tzv. farní investice.

- Jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály dnes 17. 9.  odpoledne. V 15.00 tam bude modlitba růžence a zasvěcení Panně Marii, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem o. Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy.

V  sobotu 30. 9. v  17:00 se bude konat jubilejní program v Žarošicíchv neděli 1. 10. ve Křtinách u Brna.

 

Vyvrcholení Jubilea Fatimy proběhne pak 7. 10. 2017 v Koclířově, se zasvěcením ČR Panně Marii.