26. 6. 2016 – 13. neděle v mezidobí

 •  Dnes 26. 6. prožíváme 13. neděli lit. mezidobí.
 •  Ve středu 29. 6. v 14:00 - v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla - přijme v naší katedrále biskupské svěcení P. Pavel Konzbul. Pamatujme v modlitbě na něj (zejména na jeho zdraví, protože měl v poslední době nějaké zdravotní potíže). Ti, kdo se do katedrály nevejdou, budou moci obřad sledovat na velkoplošné obrazovce vedle katedrály. Svěcení bude také živě přenášet TV Noe a Radio Proglas.

 

 •  Mše sv. na slavnost sv. Petra a Pavla 29.6. budou v našich farnostech slouženy: v Ořechově u Všech sv. v 18:00 a v Moravanech v 19:15.
 • Poutní mše svatá v Ořechovičkách u kaple - na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v úterý 5. 7. - bude sloužena v 9:00 pro všechny farnosti.
 •  Podrobnosti o Národní pouti v tento den na Velehradě najdete na nástěnce, hlavní bohoslužba je 5. 7. v 10:30.
 • Sdružení Klíček ve spolupráci s farností Ořechov Všech sv. zve děti od 1. do 7. třídy na letní tábor do Rychtářova v termínu 21. - 27. srpna. Více informací na farním webu a nástěnce. Přihlašovat se můžete u p. Markéty Dudíkové.
 • Chci poděkovat farníkům farnosti Všech sv. za krásnou přípravu farního dne, a všem, kteří na něj přišli a jakýmkoliv způsobem tu akci podpořili. Srdečné Pán Bůh zaplať!
 • Příští neděli 3. 7. ve všech našich farnostech proběhne sbírka na bohoslovce.
 • V uplynulém týdnu z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení přijali čtyři jáhni brněnské diecéze a jeden jáhen novoříšské kanonie premonstrátů.
 • Sbírka z minulé neděle 19. 6. na opravu fary u Všech sv., res. na zaplacení ústředního topení vynesla 17 685 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Už za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace. 

 

 • Vyšlo další číslo farního zpravodaje Peregrínek. Je k vyzvednutí vzadu v kostele. Děkujeme všem, kdo se zapojili a napsali příspěvky nebo poskytli fotografie.