19. 6. 2016 – 12. neděle v mezidobí

 •  Dnes 19. 6. prožíváme 12. neděli lit. mezidobí.
 •  Dnes 19. 6. odpoledne se bude konat ve farské zahradě u Všech svatých farní den ořechovských farností. Program začne v 15:30.  
 •  Dnes 19. 6. večer proběhne v Moravanech setkání společenství mužů, od 18:30.
 • Na setkání zveme zejména všechny zájemce o pouť mužů, která se bude konat už v tomto týdnu. Povede přes kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích k Svaté bráně ve Žďáru nad Sázavou. Začínáme ve čtvrtek 23. 6. ráno v 8:30 společnou mší svatou v kostele v Nebovidech. Příchod do Žďáru nad Sázavou je plánován na neděli před polednem. Bližší informace poskytne Jiří Šíma (tel. 602 600 217).
 • Kvůli pouti nebude ve čtvrtek 23. 6. sloužená v Radosticích mše svatá.
 • V pátek 24. 6. večer v Moravanech bude pouze Bohoslužba slova.  
 • V sobotu 25. 6. v 9:00 přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni brněnské diecéze a jeden jáhen novoříšské kanonie premonstrátů. Můžeme je podpořit naší přítomností na tomto svěcení a modlitbou.
 • V dalším týdnu ve středu 29. 6. v 14:00 - v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla - přijme rovněž v naší katedrále biskupské svěcení P. Pavel Konzbul. Pamatujme v modlitbě i na něj.
 • Pokud by se naše farnosti, resp. hodné farnice chtěly zapojit do oslav po svěcení nového o. biskupa, mohou pomoci s napečením koláčů, které následně odvezeme na biskupství. S tím, že je zapotřebí to předem nahlásit, nejlépe už do 20. 6., tj. do zítra. Proto nejlépe – pokud chcete s oslavou pomoci – přihlaste se ke mně do sakristie přímo po této mši svaté.
 • Info pro mládež: Prosíme všechny zájemce o "tábor Senior" od 12 let, aby co nejdříve odevzdali vedoucím táboru přihlášky (Viktoru Steingartovi nebo Prokopu Mašovi). V Ořechově jsou přihlášky v sakristii, v Moravanech na stolečku vzadu v kostele. Tábora se mohou zúčastnit i nevěřící. Pokud se s nimi kamarádíte, můžete je pozvat.
 • Sdružení Klíček ve spolupráci s farností zve děti od 1. do 7. třídy na letní tábor do Rychtářova v termínu 21. - 27. srpna. Více informací na farním webu a nástěnce. Přihlašovat se můžete u p. Markéty Dudíkové.
 • Chci poděkovat farníkům z Tikovic za obětavou práci na faře. Sbírka v kostele z příští neděle 26. 6. bude určena na opravu fary.
 •  Za týden v neděli 26. 6. na mši sv. v Moravanech a v Ořechově u Všech svatých poděkujeme Bohu za uplynulý školný rok a poprosíme o požehnání na prázdniny. Na mši je zvaná obzvlášť školní mládež.

 

 • Pozvání na Festival Kefasfest. Festival láká účastníky všech věkových kategorií nejen na křesťanskou hudbu, divadlo a setkávání lidí, ale také na bohatý doprovodný program. Festival se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích o víkendu od 24. do 26. června. V sobotu 25. června 2016 vystoupí v nádherné dolnokounické synagoze v 12:30 Dr. Young Kim a Hyunki Yoon v jedinečném vystoupení „Setkání mezi východní a západní hudbou jako hudební obohacení: Korejská lidová a klasická hudba.“ Celý program najdete na www.kefasfest.cz. Vezměte své nevěřící a hledající známé, aby mohli poznat bohatost křesťanství i v kultuře.