12. 6. 2016 – 11. neděle v mezidobí

 •  Dnes 12. 6. prožíváme 11. neděli liturgického mezidobí.
 •  Dnes 12. 6. odpoledne máme možnost zúčastnit se mini pouti rodin od 16.30. Budeme putovat od kostela sv. Václava v Moravanech do kostela sv. Kříže v Nebovidech, kde se chceme krátce pomodlit (ti, co nebudou putovat pěšky, mohou se s námi potkat přímo v kostele v Nebovidech cca v 17.30h). Poté bude následovat společný táborák (vezměte si, prosím, špekáčky), sportovní hry a děti mohou využít také dětské hřiště na zahradě MŠ Nebovidy. Na pouť vás zve společenství rodin farnosti Moravany a obec Nebovidy.
 • V pátek 17. 6. odpoledne v 15:30 se bude konat pohřeb v Nebovidech zemřelé p. Anežky Strouhalové z Nebovid. 
 • V pátek 17. 6. večer bude mít poslední setkání před prázdninami mladší mládež, v 19:00 na faře u Všech sv.
 •  V sobotu 18. 6. v 11:00 v nebovidském kostele hodlají uzavřít svátost manželství Martin Walter, který pochází z Nebovid a momentálně bydlí v Brně – Chrlicích a slečna Eva Burdová z Brna – Chrlice. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to oznámit na faře.
 • Za týden v neděli 19. 6. se bude konat farní den v Ořechově u Všech svatých. Program začne na faře a ve farní zahradě od 15:30.
 • Příští neděli 19. 6. proběhne také v Moravanech setkání společenství mužů, od 18:30.
 • Již za necelé dva týdny proběhne pouť mužů, která povede přes kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích k Svaté bráně ve Žďáru nad Sázavou. Všichni muži bez rozdílu věku jsou srdečně zváni. Začínáme ve čtvrtek 23. června ráno společnou mší svatou v kostele v Nebovidech. Příchod do Žďáru nad Sázavou je s Boží pomocí plánován na neděli před polednem. Využijte této příležitosti společného putování v roce Božího milosrdenství. Bližší informace poskytne Jiří Šíma (tel. 602 600 217).
 • Info pro mládež: Prosíme všechny zájemce o "tábor Senior" od 12 let, aby co nejrychleji odevzdali vedoucím táboru přihlášky (Viktoru Steingartovi nebo Prokopu Mašovi). V Ořechově jsou přihlášky v sakristii, v Moravanech na stolečku vzadu v kostele. Tábora se mohou zúčastnit i nevěřící. Pokud se s nimi kamarádíte, můžete je pozvat.
 • Děkuji organizátorům Noci kostelů za skvělou přípravu programů.
 • Na charitativní účely v neděli 29. 5. ( před dvěma týdny) se vybralo u sv. Jiří v Ořechově 2 557 Kč, u Všech svatých 4 360 Kč, v Moravanech 5 573 Kč. Za Váš příspěvek srdečné Pán Bůh zaplať.  Současně chci poprosit farníky od Všech svatých v Ořechově o větší sbírku v neděli za týden, nebo individuální dary, protože už dva měsíce nebyla sbírka na farní investice (tak to nějak vycházelo), některé sbírky byly odvedeny a ostatní sbírky byly poměrně malé. Potřebujeme zaplatit 107 000 Kč za nové ústřední topení na faře, desátek na biskupství a 15 000 máme ještě nedoplatku za topení plynem na faře. S firmou, která nám dělala topení na faře, jsem domluven, že do 3 měsíců to zaplatíme.  Chybí nám přibližně 35 tisíc. A máme samozřejmě pravidelné poplatky, takže těžce je ušetřit z běžných nedělných sbírek větší částku peněz.