5. 6. 2016 – 10. neděle v mezidobí

  • Dnes 5. 6. prožíváme 10. neděli liturgického mezidobí. V sobotu bude památka sv. Barnabáše apoštola.  
  • Ve středu 8. 6. po mši sv. v Ořechově u Všech sv. se uskuteční zkouška chrámového sboru před Nocí kostelů, v 18:45 v kostele.
  • Také ve středu 8. 6. večer bude po mši sv. na faře další setkání redakční rady časopisu Peregrínek.
  • Ve čtvrtek 9. 6. proběhne na faře v Moravanech příprava dospělých na svátosti, od 19:30.
  • V pátek 10. 6. odpoledne se bude konat v kostele sv. Jiří v Ořechově pohřeb paní Marie Janíčkové z Tikovic, v 15:30. 
  • V pátek 10. 6. večer proběhne ve dvou našich kostelích – Všech sv. v Ořechově a v Nebovidech Noc kostelů. Mše sv. v rámci tohoto programu bude sloužena v Ořechově v 18:00 a v Nebovidech v 20:30. Další podrobnosti o programu najdete na nástěnce nebo na webu: www.nockostelu.cz Prosíme naše milé kuchařky a pekařky o pomoc s občerstvením
  •  Příští neděli 12. 6. máme možnost zúčastnit se mini pouti rodin od 16.30. Budeme putovat od kostela sv. Václava v Moravanech do kostela sv. Kříže v Nebovidech, kde se chceme krátce pomodlit (ti, co nebudou putovat pěšky, mohou se s námi potkat přímo v kostele v Nebovidech cca v 17.30h). Poté bude následovat společný táborák (vezměte si, prosím, špekáčky), sportovní hry a děti mohou využít také dětské hřiště na zahradě MŠ Nebovidy. Na pouť vás zve společenství rodin farnosti Moravany a obec Nebovidy.
  • Již za necelé 3 týdny proběhne pouť mužů, která povede přes kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích k Svaté bráně ve Žďáru nad Sázavou. Všichni muži bez rozdílu věku jsou srdečně zváni. Začínáme ve čtvrtek 23. června ráno společnou mší svatou v kostele v Nebovidech. Příchod do Žďáru nad Sázavou je s Boží pomocí plánován na neděli před polednem. Využijte této příležitosti společného putování v roce Božího milosrdenství. Bližší informace poskytne Jiří Šíma (tel. 602 600 217).
  • Dnes odpoledne 5. 6. máme také pozvání na koncert skvělého sboru Brno Gospel do Rajhradu v 16:00 - Kostel Božského Srdce Ježíšova, Odbojářů 324. Jedna se o benefiční koncert, který je zároveň poděkováním všem obětavým lidem, kteří kdykoliv jakýmkoliv způsobem pomohli při Tříkrálové sbírce.