29. 5. 2016 – 9. neděle v mezidobí, Slavnost Těla a krve Páně

  • Dnes 29. 5. slavíme v naší farnosti Slavnost Těla a krve Páně.
  • Příští neděli 5. 6. v kostele sv. Václava Moravanech se bude konat první svaté přijímání dětí z moravanské farnosti. Z tohoto důvodu mše sv. v Moravanech bude sloužená v 10:30, tj. o čtvrt hodiny dřív, než obvykle. Dnes 29. 5. od 16:30 se uskuteční liturgická zkouška před touto slavností.
  • Ve středu 1. 6. na první středu v měsíci proběhne před mší sv. v Ořechově adorace Nejsvětější svátosti a po mši setkání Společenství sv. Peregrina.
  • V pátek 3. 6. odpoledne bude mít v kostele Všech sv. v Ořechově pohřeb p. Jaroslav Smutný z Ořechova, v 15:30.
  • V pátek 3. 6. po večerní mši sv. v Moravanech se uskuteční adorace Nejsvětější svátosti, kterou povede mládež a po ní bude setkání mládeže.
  • V sobotu 4. 6. v Moravanech od 13:30 – 15:00 proběhne zpověď dětí, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání. Dle možnosti budou mít možnost přistoupit ke zpovědi také rodiče těchto dětí. Další možnost zpovědi budou mít rodiče ještě od 20:00 večer, během pravidelné večerní adorace.  
  • V sobotu 4. 6. bude adorace Nejsvětější svátosti před mší sv. v Pršticích a Tikovicích.
  • Za necelé dva týdny v pátek 10. 6. proběhne ve dvou našich kostelích – Všech sv. v Ořechově a v Nebovidech Noc kostelů. Prosíme naše milé kuchařky a pekařky o pomoc s občerstvením.   

 

  • Pro Ořechov: Z nedávného pohřbu Mons. Josefa Valeriána na Moravci byl pořízen videozáznam „Vzpomínky a poslední rozloučení“. Je to dostupné na DVD. K tomu to záznamu bylo ještě přidáno pár záběrů z interiérů našich kostelů. Kdo bude mít o toto DVD zájem, zapište se prosím na seznam na stolečku vzadu kostela, kde je DVD vystaveno a následně do týdne Vám bude doručeno. Cena je 150 Kč.