22. 5. 2016 - Slavnost Nejsvětější Trojice

  •  Dnes 22. 5. prožíváme Slavnost Nejsvětější Trojice.
  • Za týden v neděli 29. 5. nás čeká Slavnost Těla a Krve Páně. V Ořechově se bude konat průvod obcí, proto také bude změněný program bohoslužeb. Mše u Všech sv. začne už v 8:00 a potom s procesím projdeme stejnou cestou jako vloni, a naši modlitbu zakončíme v tikovickém kostele slavnostním požehnáním. V Moravanech mše 29. 5. zůstává beze změn.
  • Ve čtvrtek 26. 5. v Moravanech v 19:00 budou mít setkání dospělí, kteří se připravují na křest a první sv. přijímání.
  • V pátek 27. 5. se na faře u Všech sv. v Ořechově uskuteční setkání mladší mládeže, v 19:00. 
  • Tuto sobotu 28. 5. jsou zvány všechny děti spolu s rodiči na Dětský den v Moravanech, proběhne na farní zahradě od 15:00.
  • Také tuto sobotu 28. 5. se na farské zahradě v Ořechově u Všech sv. od 9:00 uskuteční brigáda. Na brigádu si vezměte vlastní zahradní nářadí.
  • Příští neděli 29. 5. chci vás poprosit o sbírku na charitu.
  • Máme k dispozici další číslo farního časopisu Peregrínek. Najdete v něm příspěvky ze života farnosti, za které moc děkuji všem, kteří je napsali.  Najdete tam také jména a fotky dětí, které letos přijmou poprvé do svého srdce Svátostného Krista, z ořechovských farností a z Moravan.
  • Pro Ořechov: Z nedávného pohřbu Mons. Josefa Valeriána na Moravci byl pořízen videozáznam „Vzpomínky a poslední rozloučení“. Je to dostupné na DVD. K tomu to záznamu bylo ještě přidáno pár záběrů z interiérů našich kostelů. Kdo bude mít o toto DVD zájem, zapište se prosím na seznam na stolečku vzadu kostela, kde je DVD vystaveno a následně do týdne Vám bude doručeno. Cena je 150 Kč.
  • Na závěr chci vyjádřit moji radost, že 10 dětí z obou ořechovských farností a jedno dítě z Moravských Bránic přistoupilo dnes k prvnímu svatému přijímání. Přejeme jim, aby měly radost z Ježíše, který k Nim dnes přišel, a vyprošujeme požehnání celým jejím rodinám. Děkuji také rodičům za milou spolupráci v přípravě dětí na dnešní slavnost.