15. 5. 2016 - Slavnost Seslání Ducha svatého

  •  Dnes 15. 5. prožíváme Slavnost Seslání Ducha svatého, zítra bude Svátek sv. Jana Nepomuckého a ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze.
  • Příští neděli 22. 5. na Slavnost Nejsvětější Trojice se bude konat v kostele Všech svatých v Ořechově první svaté přijímání 10 dětí, které se od minulého roku na tuto svátost připravovaly. Z tohoto důvodu nedělní mše za týden 22. 5. v Ořechově bude sloužena v 10:30 a v Moravanech v 9:00. O této změně programu bohoslužeb informujte prosím i osoby, které dnes nejsou na liturgii, ale obvykle k nám chodí. 
  • Za dva týdny v neděli 29. 5. nás čeká Slavnost Těla a Krve Páně. V Ořechově u Všech sv. se bude konat průvod obcí, proto také bude změněný program bohoslužeb. Mše u Všech sv. začne už v 8:00 a potom s procesím projdeme stejnou cestou jako vloni, a naši modlitbu zakončíme v tikovickém kostele slavnostním požehnáním. V Moravanech mše 29. 5. zůstává beze změn.
  • od tohoto pátku 20. 5. od večera do neděle 22. 5., proběhne Víkend rodin v Osové Bítýšce. Je možné se účastnit jak celého programu s přespáním, tak i jen vybraného dne. Součástí programu je sobotní pěší pouť do Křižanova ke sv. Zdislavě, patronce rodin. Kdo má zájem nocleh či oběd v Křižanově, měl by to nahlásit organizátorům a zapsat se na listinu vzadu kostela. 
  • Na závěr chci ze srdce poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě poutní mše sv. u lesní kaple sv. Peregrina. Mnozí z vás věnovali tomu spoustu času a energie. Srdečné Pán Bůh zaplať! Obzvlášť děkuji p. Ryšavému za obětavou práci při transportu potřebných věcí traktorem.   
  • Dětský den v Moravanech proběhne v sobotu za dva týdny 28. 5., na farní zahradě od 15:00.
  • Pro Ořechov: Z nedávného pohřbu mons. Josefa Valeriána na Moravci byl pořízen videozáznam  „Vzpomínky a poslední rozloučení“. Je to dostupné na DVD. K tomu to záznamu bylo ještě přidáno pár záběrů z ineteriérů  našich kostelů. Kdo bude mít o toto DVD zájem, zapište se prosím na seznam na stolečku vzadu kostela, kde je DVD vystaveno a následně do týdne Vám bude doručeno. Cena je 150 Kč.