7. neděle velikonoční 8.5. 2016

  •   Dnes 8. 5. prožíváme 7. neděli velikonoční a je to současně Den modliteb za sdělovací prostředky, Den Matek a Den osvobození. V liturgickém kalendáři je dnes památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Za týden v neděli Slavností Seslání Ducha svatého končí velikonoční doba.
  • Dnes 8. 5. odpoledne se bude už tradičně konat poutní mše sv. u lesní kaple sv. Peregrina. V 14:00 vyjde průvod od pneuservisu na Kyselkové ulici v Ořechově, v 15:00 mše. Hlavní celebrant bude P. Jiří Brtník, farář z Tvarožné.
  • V Moravanech dnes 8. 5. večer v 19:00 zveme na faru všechny ochotné zájemce, kteří by rádi pomohli s organizací programu Víkendu rodin v Osové Bítýšce a s programem Noci kostelů.
  • Ve středu 11. 5. se na faře u Všech svatých uskuteční setkání pastoračních rad obou ořechovských farností, v 19:00.
  • Ve čtvrtek 12. 5. budou mít setkání katechumeni, v Moravanech v 19:00.
  • V pátek 13. 5. v Ořechově na faře u Všech svatých bude mít setkání mladší mládež, v 19:00. Povede je starší mládež.
  • V pátek 13. 5. v Moravanech v kostele proběhne setkání rodičů a dětí z moravanské farnosti, které letos půjdou k prvnímu sv. Přijímání, hned po večerní mši sv., cca v 18:45.  Bude katecheze o Svátosti smíření a Eucharistii, a chceme také probrat některé organizační záležitosti. Prosím rodiče o přítomnost, nebo alespoň ať přijde jeden z rodičů.
  • V sobotu 14. 5. V 16:30 bude v kapli v Pršticích poutní mše sv. na Svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona této kaple. 
  • Již za 2 týdny, od pátku 20. 5., proběhne Víkend rodin v Osové Bítýšce.  Všichni jsou srdečně zváni. Je možné se účastnit jak celého programu s přespáním, tak i jen vybraného dne. Prosím, abyste se zapisovali co nejdříve na seznam, který je i se stručným programem na stolečku vzadu v kostele.
  • POZOR ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽBY - V neděli 22.5. v 10:30 bude sloužena v kostele Všech sv. mše sv. se slavností prvního sv. přijímání - mše v 9:00 bude sloužena v Moravanech.

Poděkování:

- Chci poděkovat brigádníkům v Moravanech za druhý nátěr stříšky zídky kolem kostela a práce na farní zahradě.  

- Srdečně děkuji také brigádníkům, kteří včera pracovali na faře v Tikovicích. Opět se udělalo spoustu práce. V sobotu 14. 5. bude ještě další brigáda, každá pomocná ruka je vítána.

Novéna před prvním sv. Přijímáním

 

Rád bych pozval rodiče a děti, které letos půjdou k prvnímu sv. Přijímání k modlitbě Novény před prvním sv. Přijímáním. Brožurka s toto novénou pro děti z Ořechova a Radostic je k vyzvednutí v sakristii. Moravanské děti ji obdrží v pátek 13. 5. na večerním setkání.