5. neděle velikonoční 24. 4. 2016

                                        

 • Dnes 24. 4. prožíváme 5. neděli velikonoční. Zítra bude Svátek sv. Marka a v pátek sv. Kateřiny Sienské. Za týden v neděli 1. 5. se bude konat Den modliteb za pronásledované křesťany.
 • Dnes 24. 4. odpoledne v 16:00 bude sloužena v Tikovicích poutní mše sv. na sv. Jiří, patrona této farnosti. Hlavním celebrantem bude pan děkan modřického děkanátu P. Jan Nekuda.
 • V pondělí 25. 4. se na tikovické faře uskuteční setkaní Ekonomické rady farnosti sv. Jiří, v 18:00.
 • Ve středu 27. 4. v 19:00 proběhne na faře u Všech sv. další setkání rodičů a dětí, které letos půjdou k Prvnímu svatému přijímání.
 • Ve čtvrtek 28. 4. budou mít na faře v Moravanech setkání katechumeni, v 19:00.
 • V pátek 29. 4. chci pozvat na setkání mladší mládež. Sejdeme se jako obvykle na faře u Všech svatých v 19:00.
 • V sobotu 30. 4. v 8:30 zveme větší množství mužů a chlapců z moravanské farnosti na brigádu. Budou se natírat obvodové stříšky zídky kostela, vezměte s sebou rukavice, ocelový kartáč a štětec.
 • V sobotu 30. 4. v se bude také konat brigáda na faře v Tikovicích. Zveme muže z obou ořechovských farností, od 8:00. 
 • Příští neděli 1. 5. večer se uskuteční na faře v Moravanech další setkání manželských párů, v 17:00.
 • Od pátku 29. 5. do neděle 1. 5. na faře v Tvarožné se bude konat víkendovka pro ministranty a také pro kluky, kteří o službě u oltáře uvažují, ze všech našich farností. Přihlášky a organizační pokyny si můžete vyzvednout po mši sv. v sakristii.

 

 • Za dva týdny v neděli 8. 5. se bude už tradičně konat poutní mše sv. u lesní kaple sv. Peregrina. V 14:00 vyjde průvod od pneuservisu na Kyselkové ulici v Ořechově, v 15:00 mše. Hlavní Celebrant P. Jiří Brtník , farář z Tvarožné.