3. neděle velikonoční 10. 4. 2016

 • Dnes 10. 4. prožíváme 3. neděli velikonoční. Za týden 17. 4. bude tzv. neděle Dobrého Pastýře a současně Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
 • Dnes odpoledne se můžete těšit na už tradiční „jarní koncert“ ořechovských farností, v kostele sv. Jiří v Tikovicích od 16:00.
 • Ve čtvrtek 14. 4. proběhne na faře v Moravanech setkání ekonomické rady moravanské farnosti, v 19:00
 • V pátek 15. 4. bude mít na faře v Moravanech setkání starší mládež, hned po večerní mši svaté.  
 • Také v pátek 15. 4. večer zveme všechny členy farního sboru u Všech sv. v Ořechově na přátelské posezení na faře, v 19:00.
 • V sobotu 16. 4. po mši svaté v Tikovicích bude na tikovické faře setkání ohledně rekonstrukce této fary, cca v 19:00. Zváni jsou opět členové ekonomických rad ořechovských farností, ale i další osoby, které by mohly nějak s touto prací pomoci.
 • Příští neděli 17. 4. bude v Ořechově a v Moravanech sloužená mše sv. pro děti.
 • Příští neděli 17. 4. večer se uskuteční v Moravanech další setkání společenství mužů, sejdeme se v kostele v 17:30.

Ostatní:

 • Za týden 17. 4. při nedělních mších svatých ve všech kostelích proběhne sbírka na farní investice, hlavně na opravy naších far.
 • A za dva týdny v neděli 24. 4. bude sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině. Je to iniciativa a prosba Svatého otce Františka. Sbírka se bude konat ve všech evropských katolických kostelích.  
 • Děkuji za příspěvek „postní almužny“. S dovolením charity bude určená na částečné pokrytí projektu Adopce na dálku.  
 • Od 21.8. do 28.8. se bude konat tradiční tábor "Senior". Tábor je pro mládež starší 12 let. Tábor se koná na faře v Opatově. Cena 1800 Kč. Kontaktní osoby: Viktor Steingart a Prokop Maša.
 • V sobotu 9. 4. se opět konala brigáda na tikovské faře. Pracovalo přibližně 15 mužů a přípravné práce pod generální rekonstrukci této budovy velmi pokročily. Ze srdce děkuji těmto bratřím (hlavně z Tikovic) za obětavost a těžkou práci pro společné dobro farnosti.
 • Mládež je zvaná na už tradiční setkání s názvem „Studentský Velehrad“. Jedná se o setkání vysokoškolských studentů z celé České republiky na tomto starobylém poutním místě. Letošní ročník proběhne 21. až  24. dubna, a ponese motto: Prostě žij! Další informace lze nalézt na http: www.studentskyvelehrad.cz