Květná neděle 20.3.2016

 •   Dnes 20. 3. prožíváme Květnou neděli a začínáme Svatý týden. 

 

 • V pondělí 21. 3. v Ořechově u Všech svatých v 18:00 bude sloužená dodatečná mše svatá. Před touto mší a po ní budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření u o. Augustina, převora benediktinského kláštera v Rajhradě. Pokud nebude po mši zájem o zpověď o. Augustin odjede a nebude čekat.
 • Ve středu 23. 3. mše sv. bude sloužena jako obvykle v Ořechově u Všech svatých v 18:00, a budete mít poslední možnost před svátky přijmout svátost smíření, a to před mší a hned po ní. 
 • Na Zelený čtvrtek 24. 3. mše svaté na Památku večeře Páně budou slouženy: v Ořechově u sv. Jiří v 17:30 a v Moravanech v 19:00.
 • Na Velký pátek 25. 3. Obřady umučení Páně začnou: v Ořechově u Všech sv. v 17:00 a v Moravanech v 18.30. Křížové cesty budou v obou kostelích 45 min. před obřady, tj. v Ořechově v 16:15 a v Moravanech v 17:45.
 • Velikonoční vigilií v sobotu 26. 3. začne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: v Ořechově u Všech sv. liturgie začne v 18:30 a v Moravanech v 21:00.
 • V neděli 27. 3. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. budou slouženy: v Ořechově u Všech sv. v 9:00, v Moravanech v 10:45 a odpoledne v Tikovicích u sv. Jiří v 14:30. P. Bláha bude sloužit tento den mši sv. v Pršticích v 10:30.
 • Připomínám změnu zimního času na letní v noci ze soboty 26.3. na neděli 27.3.
 • Na Velikonoční pondělí 28.3. mše sv. budou slouženy: v Ořechově u Všech sv. v 9:00, v Moravanech v 10:45 a v Nebovidech v 14:30.

Ostatní:

 • Dnes 20. 3. večer se uskuteční další setkání společenství mužů, s tím, že zveme také všechny bratry, kteří uvažují o pěší pouti mužů do Slavkovic, která proběhne od 23. do 26. června. Setkání začne v 17:30 v moravanském kostele.
 • Na Zelený čtvrtek 24. 3. ráno v 9:00 vás jménem otce biskupa Vojtěcha zvu do naší katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků (tzv. „missa chrismatis“). Je to jediný den v roce, kdy se všichni kněží z diecéze spolu se svým biskupem modlí a děkují Bohu za dar kněžství. Každý kněz má radost, když mezi modlícími se na této bohoslužbě zahlédne i své farníky, kteří ho takto duchovně podpoří.  
 • Na Velký pátek 25. 3. proběhne už tradičně ve světě dobrovolná sbírka s názvem „Boží hrob“ – pro křesťany ve Svaté zemi, kteří to tam nemají vůbec lehké. Věřím, že i naše farnosti tuto iniciativu podpoří. Sbírka bude vybíraná do košíku vzadu v kostele.
 • Na Velký pátek 25. 3. začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Začneme ji společně v 15 hod. v Tikovicích.  
 • Vzadu v kostele je listina, na které se můžete zapsat na modlitební bdění na Bílou sobotu 26. 3. během dne. Kostely  budou otevřeny: u Všech sv. od 9 – 18 hod., v Moravanech od 10 – 20:30 hod.
 • K obřadu umývání nohou na Zelený čtvrtek chci pozvat muže z pastoračních a ekonomických rad farnosti.
 • Máme k dispozici další č. časopisu Peregrínek. Opět chci ze srdce poděkovat za vaše krásné příspěvky.
 • Sbírka  před dvěma týdny (z 6.3.) na podporu SDM v Krakově vynesla: Ořechov – Všech svatých 6 240 Kč, Tikovice  – sv. Jiří 6 290 Kč Moravany a Nebovidy dohromady  5 560 Kč.
 • Sbírka příští neděli 27. 3. – na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - bude na farní investice.
 • Uplynulou středu 13. 3. se konalo na faře v Tikovicích setkání ekonomických rad obou ořechovských farností a částečně i zastoupení pastoračních rad. Je do budoucna šance, aby obě ořechovské farnosti měly svého faráře na místě, který by bydlel na faře v Tikovicích. Pokud připravíme pro něj místo v Tikovicích, biskupství slíbilo poslat sem kněze. Nebo alespoň někoho, kdo mi bude vypomáhat, protože ve spojení s Moravany je to velká zátěž pro jednoho kněze.
 • Naše mládež může počítat s příspěvkem od farnosti na cestu do Krakowa na SDM ve výší 2 000 Kč. Příspěvek obdrží ti, co pojedou alespoň na druhý týden (tj. na celý program v Krakově 25.–31. 7.). Z účetních důvodu budu potřebovat některé vaše údaje, a ty prosím nahlaste Viktorovi Steingartovi, který současně připraví seznam zájemců. Potom připravím darovací smlouvy a předám peníze.