5. neděle postní 13. 3. 2016

 •  V pondělí Svatého týdne 21. 3. bude v Ořechově v kostele Všech sv. sloužená dodatečná mše sv. v 18 hod. Celebrantem bude o. Augustin z Rajhradu, který poslouží naši farnosti svátosti smíření před touto mší sv. a po ní. Zpověď po mši bude tak dlouho, až se všichni vyzpovídají. V případě nezájmu, o. Augustin hned po mši odjede.

 •  Dnes 13. 3. prožíváme 5. neděli postní doby. V sobotu bude Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Za týden, Květnou nedělí začíná už Svatý týden. Můžete si přinést k posvěcení ratolesti.

 

 • V tomto týdnu (13. – 20. 3. 2016) probíhá Týden modliteb za mládež. Letos ve znamení oslav Světových dnů mládeže v Krakově v červenci. Zvu vás k osobní a společné modlitbě ve společenstvích a rodinách na tento úmysl.
 • Ve středu 13. 3. zvu na tikovickou faru ekonomické rady obou ořechovských farností. Uvítám i nějaké zastoupení pastoračních rad. Chceme řešit bydlení pro kněze v Ořechově. Setkání začne v 19:00.
 • Ve čtvrtek 17. 3. bude příprava na křest dospělých, v 19:00.
 • V pátek 18. 3. proběhne pravidelné setkání starší mládeže, po mši sv. v Moravanech.
 • Tuto sobotu 19. 3. před Květnou nedělí od 8:30 jsou všichni mladí zváni na Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Setkání je zaměřeno na aktuální témata, která mladé lidi zajímají (manželství, partnerství, komunikace, psychologie, drogy a závislosti, hledání místa ve společnosti a angažovanost mladých lidí v politice, média, hudba, otázky víry).  http://brno.signaly.cz/ 
 • Příští neděli 20.3. se uskuteční další setkání společenství mužů, s tím, že zveme také všechny bratry, kteří uvažují o pěší pouti mužů do Slavkovic, která proběhne od 23. do 26. června. Setkání začne v 17:30 v moravanském kostele.
 • Na závěr chci poděkovat sestrám Paulínkám, sestře Andrejce a Judit, za jejich slova a povzbudivé svědectví života s Pánem. Děkuji za páteční setkání s mládeží, včerejší duchovní obnovu a dnešní svědectví na mši svaté.
 • Od čtvrtku 17. 3. do Květné neděle 20. 3. se manželské páry z našich farností zúčastní duchovní obnovy v Kostelním Vydří.
 • Připomínám křížové cesty v postní době: u Všech sv. v Ořechově každý pátek v 17:30. V kostele sv. Jiří v Tikovicích v neděli v  14:00. V Tikovicích probíhá také modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, každý pátek v 15:00.
 • Křížová cesta v Nebovidech se koná před mší svatou. V Moravanech půl hodiny před každou mší sv.  

 

Jen pro Moravany:    

 

Tuto sobotu  19. 3. se bude konat generální úklid kostela v Moravanech, od 13:30. Manželské páry budou v tomto čase na duchovní obnově a hrozí, že nebude mít, kdo uklízet. Prosíme zejména mladší osoby o pomoc.