Bohoslužby - červen 2021

Ořechov   Všech Sv.

1.6 Adorace 17.30

4.6  Mše sv. 17.30   1. pátek

5.6 Mše sv. 17.30    1. sobota

6.6 Mše sv. 9.15 Boží Tělo

8.6 Adorace 17.30

11.6  Mše sv. 17.30 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

12.6 Mše sv. 17.30  Neposkvrněného Srdce Panny Marie

13.6 Mše sv. 9.15    11. neděle v mezidobí

15.6 Adorace 17.30

18.6 Mše sv. 17.30

19.6 Mše sv. 17.30

20.6 Mše sv. 9.15   12. neděle v mezidobí

22.6 Adorace 17.30

25.6 Mše sv.17.30

26.6 Mše sv. 17.30

27.6 Mše sv. 9.15      13. neděle v mezidobí

29.6 Adorace 17.30

        Mše sv. 18.00   Slavnost  sv. Petra a Pavla

Ořechov  Sv. Jiří

3.6  Mše sv. 17.30  Boží Tělo

5.6  Mše sv. 8.30   1. sobota

6.6 Mše sv. 8.00   10. neděle v mezidobí

10.6 Mše sv. 17.30

13.6 Mše sv. 8.00 11. neděle v mezidobí

17.6 Mše sv. 17.30

20.6 Mše sv. 8.00 12. neděle v mezidobí

24.6 Mše sv. 17.30 

        Narození sv. Jana Křtitele

27.6 Mše sv. 8.00 13. neděle v mezidobí

29.6 Mše sv. 16.30

     Slavnost  sv. Petra a Pavla

 

Prštice

 5.6  Mše sv. 16.30

12.6 Mše sv. 16.30

19.6 Mše sv. 16.30

26.6 Mše sv. 16.30

 

Radostice

2.6 Mše sv. 17.30