Modlitba za zemřelé - plnomocné odpustky

Modlitba za zemřelé - plnomocné odpustky

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj.:

·         1.11. a 2.11.

    v kostele se pomodlit Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.

·         od 1. 11. do 8.11. – „dušičkový oktáv“

     a navíc již od 25.10. pro ty, kdo od 1. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov
     na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).

Pokud chybí plná dispozice (není některý z vypsaných bodů splněn), pak se získává odpustek pouze částečný.