Adorační dny v našich farnostech

 

  •  Adorační den farnosti Všech svatých v Ořechově připadá na středu 20. listopadu 2019
  • Adorační den farnosti sv. Jiří v Ořechově připadá na úterý 26. listopadu 2019
  • Program adoračního dne v obou farnostech: 15:00 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, do 17:00 tichá adorace, 17:00 modlitba růžence, 17:30 mše svatá