Adorace Nejsvětější svátosti

Výstav Nejsvětější svátosti a adorace je každé úterý v kostele Všech svatých od 17:30 do 18:00 hodin a každý čtvrtek po mši svaté v 17:30 v kostele sv. Jiří.