Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci

 

V našich farnostech máme možnost připojit se k slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci. Paulínky vydaly brožurku, která může být průvodcem.

První pátky v měsíci jsou zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše. Více se můžeme dočíst zde

O zaslíbení prvních sobot v měsíci si můžeme přečíst i zde

Každý první pátek v měsíci je v kostele Všech svatých po mši sv. v 17:30 adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba.

Každou první sobotu v měsíci je v kostele sv. Jiří v 8:30 modlitba sv. růžence před Nejsvětější svátostí.