Farní pouť na Velehrad 18.9.2019

Ořechovské farnosti Všech svatých a sv. Jiří nabízí zájemcům pouť na Velehrad

 
 

Program:

 


8:00 odjezd autobusu z parkoviště u kostela Všech svatých se zastávkami pro poutníky: Ořechov – obecní úřad, Ořechov - Jeřábkova (cca 8:05), Silůvky (cca 8:10), Prštice – u zámku (cca 8:15). V případě více zájemců z jiné farnosti se domluvíme.

10:00 komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

10:50 Via Cisterciensis - prohlídka poutního areálu s průvodcem

12:00 mše sv. v bazilice

13:00 oběd (je možnost přímo v blízkosti areálu - restaurace Vega). Po obědě návrat domů.

Poutníky bude doprovázet o. Krzysztof. Cena za osobu je 350 Kč a zahrnuje cestu autobusem a celý program. Oběd si hradí každý sám. Přihlašovat je možné v sakristii nebo na telefonu 777 674 936. Platbu je možné uhradit předem. Doporučení: vzít si s sebou kancionál a otevřené srdce J