Společenství manželů/rodin ve školním roce 2019/2020

Ořechovské farnosti při kostele Všech svatých a sv. Jiří zvou ve školním roce 2019/2020 na setkání manželů/rodin

  
Setkání probíhají na faře u Všech svatých 4. neděli v měsíci od 17:00 do cca 18:30. Společenství rodin je otevřené každému, nemusí ho navštěvovat oba manželé, ale samozřejmě mohou, podle situace a koho témata zajímají. Inspirací k tématům jsou církevní dokumenty o manželství a rodině.

Hlavní téma: Budovat domácí církev

22. 9. 2019                  Rodina jako místo evangelizace

27. 10. 2019                Rodina pomáhající

24. 11. 2019                Rodina ve farnosti

22. 12. 2019                Rodina ve společnosti

26. 1. 2020                  Vztahy v rodině

23. 2. 2020                  Smysl pro vnitřní krásu

22. 3. 2020                  Výchova dětí a limity

26. 4. 2020                  Modly zotročují

24. 5. 2020                  Zodpovědnost rodiny

28. 6. 2020                  Modlitba v rodině