Pouť do San Giovanni Rotondo 11.-18.9.2019

Nabídka farnosti Ivančice - možnost zúčastnit se poutě do San Giovanni Rotondo / sv. P. Pio/ a na další místa. V termínu 11. 9. -18. 9. 2019. Zůstává nám ještě asi 15 volných míst

  Cascia, Assisi, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Padova

Termín:  11.9. -18.9.2019  

Program poutě:

1. den: Odjezd ve středu z Ivančic a Brna v odpoledních hodinách. Průjezd Rakouskem do Itálie.

2. den: Návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst Itálie, kterým je Cascia. V tomto místě se nachází klášter a bazilika sv. Rity, ve které je světice uložena ve skleněné rakvi – zde bude slavena mše svatá. Svatá Rita je stigmatizovaná řeholnice a zároveň patronka pro beznadějné situace. Odpoledne odjezd na ubytování poblíž Assisi ( večeři si poutníci zabezpečí sami).

3.den: Snídaně. Návštěva poutního místa Assisi. Mše svatá v bazilice sv. Františka. Prohlídku poutního místa ukončíme v bazilice sv. Kláry a nevynecháme baziliku Panny Marie Andělské (Porciuncule), kde zemřel sv. František. Přejezd do Loreta na ubytování do hotelu s možností večeře.

4.den: Snídaně. Dopolední poutní program a mše svatá v Loretánské bazilice, která skrývá chýši Panny Marie, přenesenou z Nazareta. Odpoledne výlet k moři s možností koupání. Nocleh ve stejném hotelu s možností večeře.

5.den: Po snídani se přemístíme do Lanciana, kde bude slavena mše svatá v kostele sv. Františka v místě nejznámějšího eucharistického zázraku. Ve stříbrném relikviáři na hlavním oltáři je uložena hostie proměněná ve tkáň srdečního svalu a v křišťálovém kalichu je několik kapek Kristovy krve. Přejezd na ubytování do hotelu v San Giovanni Rotondo s možností večeře.

6.den: Snídaně. Celý den strávíme v poutním místě ve vzpomínkách při mši svaté a křížové cestě na duchovní odkaz sv. Pátera Pia v San Giovanni Rotondo . Prohlídka klášterních cel, kde žil sv. Páter Pio s dochovanými křesťanskými relikviemi. Návštěva nové baziliky a modlitby u hrobu sv. Pátera Pia. Dostatečné volno pro vlastní meditaci, popřípadě nákup pamětihodností. Večerní modlitba sv. růžence v této kapli. Nocleh je ve stejném hotelu v San Giovanni Rotondo s možností večeře.

7.den: Snídaně. V dopoledních hodinách navštívíme Monte Sant Angelo – kostel zasvěcený archandělu Michaeli ve skalní jeskyni, kde bude slavena mše svatá. Přeprava na ubytování v hotelu k Padově s možností večeře.

8.den: Snídaně. Ráno přejezd do Padovy – mše svatá v bazilice sv. Antonína a modlitba u hrobu svatého. Cesta domů s příjezdem do nástupních míst kolem půlnoci. V případě pozdějšího odjezdu z Padovy 9. den v brzkých ranních hodinách.

 

Cena  bez večeří : 9 890 Kč

 

Cena s 5-ti večeřemi: 11 790 Kč

 

Cena obsahuje:

Autobusovou dopravu, 6x ubytování, 6x snídaně, průvodce, kněžský doprovod, pojištění léčebných výloh a pojištění na úpadek CK.

Doporučujeme seznámit se s obsahem knihy „Otec Pio – kapucín“ od Johna A. Schunga (http://www.mytlig.cz/pio/index.html)

………………………………………………Itálie  - 11.9. -18.9.2019……………………………………. 

 

Jméno:…………………………………..Příjmení:………………………………………………………

 

Datum narození:……………………Ubytovat s panem/paní…………………………………..................

 

Tel. kontakt ……………….……Bydliště………………………………………..PSČ……………………

 

Podpis: ……………………E-mail – nutné!...........................................................Večeře Ano/Ne………………...

 

 

CK VOMA s.r.o.,Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč,tel. 568 821 115,

www. ckvoma.cz,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.