Poutní mše sv. v Pršticích 11. 5.

V sobotu 11. května jsme zváni na poutní mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého. Bude sloužena v 16:30 v kapli v Pršticích.