Svátost biřmování a 1. svaté přijímání v našich farnostech

  • v neděli 19. 5. v  9:15 v kostele Všech svatých v Ořechově bude sloužena mše sv. s udělením svátosti biřmování. Hlavním celebrantem bude brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul
  • v neděli 26. 5. v 9:15 v kostele Všech svatých přijmou děti z našich farností 1. svaté přijímání