Novéna k Božímu milosrdenství v našich farnostech

Na svátek Božího milosrdenství 28.4.2019 se můžeme připravit modlitbou novény, která představuje po devět dní se modlit Korunku k Božímu milosrdenství,

Ke společné modlitbě novény k Božímu milosrdenství se můžeme připojit v našich kostelích v tyto dny:

19.4 Pátek     Sv. Jiří  9.30

20.4 Sobota   Sv. Jiří  9.30

21.4 Neděle   Všech Sv. 9.00

22.4 Pondělí   Všech Sv. 9.00

23.4 Úterý       Všech Sv. 17.20

24.4 Středa     Sv. Jiří 17.20

25.4 Čtvrtek    Všech Sv. 8.30

26.4 Pátek      Všech Sv. 17.20

 27.4 Sobota    Prštice 17.20