Svátost smíření před vánocemi

Svátost smíření před Vánocemi kromě obvyklých časů je nabídnuta navíc:

  • ve čtvrtek 20.12. u sv. Jiří od 18:00 do 19:00
  • v pátek 21.12. u Všech svatých od 17:00 do 17:30 (17:30 je mše sv.) a po mši sv. do cca 18:30.