Pastorační rada

 • Dne 12. února se sešla pastorační rada ŘKF sv. Jiří a ŘKF Všech svatých. Zápis ze schůzky:
 • Zapsala M. Šmídová 

  Přítomni: otec Krzysztof, Radka Jedličková, Alois Plšek, Radovan Plšek, Tomáš Dudík, Markéta Dudíková, Marie Šmídová, Leona Steingartová, Jana Ryšavá, Blanka Pešková, František Peška, Zdenka Slavíková.

  Omluveni: István Steingart, Jiřina Floriánová, Jan Strnad.

   

   

   1.      Modlitba

   2.      Popeleční středa  6.3. 2019.V 17.30 mše svatá v kostele sv.Jiří s udílením popelce

   

                                                    V 18.30 v kostele Všech svatých s udílením popelce

   3.      Křížové cesty: U sv. Jiří vždy ve středu v 17 hodin přede mší svatou

   

                                 U Všech svatých vždy v pátek po mši svaté

   4.      7. 4. 2019 misijní jarmark

   

   5.      Květná neděle pobožnost křížové cesty ve 14 hodin od kostela sv. Jiří ke kostelu Všech svatých     

   6.     Bohoslužby o Velikonocích

   

              -------------------------------------

              18.4.      Zelený čtvrtek  v 16 hodin v kostele u sv. Jiří

            --------------------- v 17.30 v kostele Všech svatých

   

              19.4.      Velký pátek     v kostele u sv. Jiří v 9 hodin křížová cesta

                         ------------------   v kostele Všech svatých v 15 hodin křížová cesta,  v 15.30 obřady.

   

   

               20.4.      Bílá sobota      u sv. Jiří v 9 hodin bolestný růženec

           -----------------    u Všech svatých v 19.30 obřady.

   

               21.4.      Hod Boží Vel.  v 8 hodin mše svatá u sv Jiří

           -------------------- v 9.15 mše svatá u Všech svatých

                                       v 10.30 mše svatá v kapli v Pršticích

                                       Po mši svaté svěcení pokrmů.

   

               22.4.      Pondělí velikonoční      v 8 hodin mše svatá u sv.Jiří

         ------------------------------  v 9.15 mše svatá v kostele Všech svatých

                                                   v 10.30 mše svatá v kostele v Radosticích

   

  7.      24.4  2019  poutní mše svatá u sv. Jiří v 17.30.

  8.      28. 4. 2019    jarní koncert v kostele u sv. Jiří . Čas bude upřesněn.

   

  9.       8. května 2019 pouť ke sv. Peregrinu. Ve 14 hodin vyjde průvod od pneuservisu na ulici Kyselkova ke kapličce, kde bude v 15 hodin sloužena mše svatá.

   

  10.  Poutní mše svatá ke cti a chvále sv. Jana Nepomuckého 12.5.2019 v kapli v Pršticích.

   

  11. Svaté biřmování 19.5.2019 v kostele Všech svatých v 9.15.

   

  12. Noc kostelů 24.5.2019 v kostele Všech svatých. Program bude upřesněn.

   

  13.  Boží Tělo  20.6.2019 v kostele sv. Jiří v 17.30, v kostele Všech svatých 23.6.2019 v 9.15 . 4 oltáře kolem kostela. společný oběd, farní den

  14. První pátky v měsíci - návštěva nemocných.

   

  15. Poutní mše svatá 5.7.2019 ke cti svatých Cyrila a Metoděje v 9 hodin  u kapličky. V případě nepříznivého počasí v kostele Všech svatých.

   

  16. Závěrečná modlitba a požehnání otce Krzysztofa.